De consumentenprijzen waren in november 1,5 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. 

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. In oktober was de prijsstijging op jaarbasis nog 1,3 procent.

De stijging van de consumentenprijzen kwam vooral door de prijsontwikkeling van benzine en kleding, aldus het CBS. Voor kleding betaalde de consument in november weliswaar 1,2 procent minder dan in dezelfde maand van 2016, maar in oktober was de prijsdaling op jaarbasis groter.

Overigens merkt het statistiekbureau op dat de consumentenprijsindex een belangrijke indicator is voor het verschijnsel inflatie, maar niet hetzelfde is.

''De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder dan de prijsontwikkeling van consumentengoederen en -diensten, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs''.

Naast de consumentenprijsindex berekent het CBS ook de zogenoemde Europees geharmoniseerde prijsindex. In november was de prijsstijging van goederen en diensten in Nederland volgens deze index ook 1,5 procent. Een maand eerder was dat nog 1,3 procent. In de eurozone nam de prijsstijging in november toe van 1,4 procent naar 1,5 procent.