Het aantal mensen in Nederland dat een bijstandsuitkering ontvangt, is in het derde kwartaal van dit jaar toegenomen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Wel is het groeitempo op jaarbasis al vier kwartalen op rij minder sterk, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

"Dit hangt samen met de gunstige arbeidsmarkt", zegt de instantie. "Na een piek in de werkloosheid begin 2014 is het groeitempo inmiddels met 40 procent gedaald."

Tussen september 2016 en september 2017 groeide het aantal bijstandsgerechtigden die de pensioenleeftijd nog niet hebben bereikt met zesduizend tot 465.000.

In de leeftijdscategorie van 27 tot 45 jaar waren in het derde kwartaal van 2017 minder mensen afhankelijk van bijstand. Het CBS noteert eind september een afname van vierduizend ten opzichte van een jaar eerder.

In de leeftijdsgroepen onder de 27 jaar en boven de 45 jaar neemt het aantal bijstandsontvangers wel toe.

Asielzoekers

Het aantal bijstandsontvangers groeit onder invloed van de instroom van asielzoekers, zegt het CBS. Zodra iemand een verblijfsvergunning heeft, kan hij of zij een beroep doen op bijstand.

In de periode van januari 2017 tot en met juni 2017 stroomden ruim achtduizend mensen met een Syrische achtergrond de bijstand in, terwijl tweeduizend in Syrië geboren personen deze weer verlieten.

Eind juni kwam het aantal Syrische bijstandsgerechtigden uit op bijna 38.000, becijfert het CBS.

"Bij personen die in Nederland of in een van de overige landen zijn geboren, liggen de instroom en uitstroom veel dichter bij elkaar", zegt de instantie.

In de eerste helft van 2017 kregen ruim 34.000 nieuwe mensen die in Nederland zijn geboren een uitkering en stroomden er 35.000 weer uit. Voor andere achtergronden was dat 21.000 en 20.000. Het CBS telde de uitstroom door het bereiken van de pensioenleeftijd niet mee.

Voorziening

Drie op de tien bijstandsgerechtigden maakten eind maart 2017 gebruik van een re-integratievoorziening, zoals een loonkostensubsidie, participatieplaats, beschut werk, of een coach.

Dit hulpmiddel, dat is bedoeld om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten, wordt vooral gebruikt door jongere mensen. Van de bijstandsgerechtigden tot 27 jaar heeft 35 procent een re-integratievoorziening.