Huishoudens zijn in 2018 gemiddeld 12 euro meer kwijt aan de transportkosten voor energie dan dit jaar.

Dat blijkt uit de tarievenbesluiten die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vastgesteld. Door de stijging wordt de totale energierekening gemiddeld 1 procent hoger.

De transportkosten maken ongeveer een vijfde van de energierekening van huishoudens uit. De rest bestaat vooral uit leveringskosten. De hoogte van de energierekening wordt voor het grootste deel bepaald door de verbruikstarieven en het daadwerkelijke gebruik.

De stijging van de kosten wordt mede veroorzaakt door de hogere tarieven van de regionale netbeheerders. De netbeheerders betalen een hogere precariobelasting aan de gemeente voor het gebruik van openbare grond. De kosten worden doorberekend in de tarieven.

TenneT

Elektriciteitsnetbeheerder TenneT rekent een hoger tarief doordat het bedrijf veel moet investeren in de uitbreiding van het hoogspanningsnetwerk, zegt ACM.

"De netten moeten worden versterkt om grote hoeveelheden elektriciteit van de windparken op zee te kunnen transporteren en de energiemarkten in Europa verder te kunnen integreren."

De kosten worden echter deels gedempt door de opbrengsten uit zogenoemde veilinggelden. Dit zijn de opbrengsten die TenneT haalt uit de veiling van capaciteit op verbindingen met het buitenland. Voor 2018 gaat het om 145 miljoen euro.