Een knipbeurt is na een btw-verlaging in 2000 goedkoper geworden, maar consumenten zijn sindsdien niet vaker naar de kapper gegaan.

De verlaging had ook tot doel de werkgelegenheid in de kappersbranche te bevorderen, maar dit kan niet met data worden aangetoond, meldt het Centraal Planbureau (CPB) in een woensdag gepubliceerd rapport.

Op 1 januari is de btw over een aantal arbeidsintensieve diensten verlaagd van 17,5 naar 6 procent. Dit gold onder meer voor kappersdiensten, fietsreparaties en schoenreparaties.

Lagere prijzen

Kappers hebben dit voordeel grotendeels aan consumenten doorgegeven door de prijzen te verlagen. De prijzen zijn als gevolg van de maatregel met ruim 6 procent gedaald.

"De algemene bekendheid van de btw-verlaging bij de consument en de grote concurrentie tussen kappers heeft hier waarschijnlijk aan bijgedragen", aldus het CPB.

"We vinden echter niet dat deze prijsverlaging heeft geleid tot een groter volume van kappersdiensten of meer werkgelegenheid in de kappersbranche."

Schoonheidssalons

Voor het onderzoek hebben onderzoekers van het CPB ook gekeken naar schoonheidssalons. Deze bedrijven leveren, net als kapsalons, ook persoonlijke diensten met veel klantcontact en zijn vaak kleinschalig. Maar over diensten van schoonheidssalons wordt nog wel het standaard btw-tarief gerekend.

Het CPB stelt dat het volume van de omzet van kappers en schoonheidsspecialisten zich voor de btw-verlaging gelijk lijkt te hebben ontwikkeld. "Na de btw-verlaging lijkt de volumeontwikkeling bij kappers achter te blijven. Het volume stijgt wel, maar minder dan bij schoonheidsspecialisten."

Werkgelegenheid

Hoewel er een licht positief werkgelegenheidseffect bij kapsalons uit de cijfers naar voren komt, is dit niet statistisch significant. Bovendien lijkt het verschil samen te hangen met juist een dip in de werkgelegenheid bij schoonheidssalons.

En als wordt gekeken naar de ondernemingen die voor de beleidswijziging al bestonden, dan blijkt dat het aantal kappersbedrijven in vergelijking met het aantal schoonheidssalons eerder is gedaald dan gestegen.

5.400 banen

Kappersbranchevereniging ANKO stelt in een reactie wel aan te kunnen tonen dat de btw-verlaging effect heeft gehad op de werkgelegenheid bij kapsalons. Onderzoeksbureau Panteia heeft in opdracht van ANKO onderzoek gedaan naar de werkgelegenheidseffecten van de btw-verlaging.

"Zowel in 2014 als in 2017 bleek dat er in de periode 2000-2017 zo'n 5.400 banen in de kappersbranche zijn bijgekomen, uitsluitend als gevolg van de btw-verlaging", meldt ANKO. Verder zou uit de onderzoeken van Panteia blijken dat een verhoging naar het hoge btw-tarief kan leiden tot een verlies van 5.300 banen.

Volgens de vereniging beschikt het CPB niet over "voldoende statistisch verantwoorde waarnemingen". Ook zou het planbureau ten onrechte schoonheidsspecialisten als een controlegroep hebben gebruikt. "Een economische vergelijking tussen beide beroepsgroepen gaat op bijna alle vlakken mank."

NU.nl heeft een nieuw platform met vacatures. Neem een kijkje op NUwerk