De consumentenprijzen stegen in oktober ten opzichte van een jaar eerder met 1,3 procent. In september was de prijsstijging 1,5 procent.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag. De stijging van de consumentenprijzen was in oktober op jaarbasis kleiner dan in september, vooral door de prijsontwikkeling van benzine en kleding.

De door het statistiekbureau uitgebrachte consumentenprijsindex (CPI) is een belangrijke indicator voor het verschijnsel inflatie, maar is niet hetzelfde.

De index geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dagelijkse boodschappen, kleding, benzine, huur en verzekeringspremies. Inflatie is breder, want bijvoorbeeld ook koopwoningen, industriële producten, aandelen en goud veranderen van prijs.