Kunstenaars hebben vaker een lager inkomen dan andere werkenden en vaker afhankelijk van een uitkering.

Ruim de helft van alle artiesten had in de periode 2013-2015 een inkomen van minder dan 30.000 euro, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Voor alle werkenden gemiddeld is dat 39 procent en voor alle hoogopgeleide werkenden slechts 17 procent.

Goed verdienende kunstenaars zijn er wel, maar ze zijn schaars. Slechts 15 procent valt in de hoogste inkomenscategorie van boven de 60.000 euro. Van alle hoogopgeleide werkenden haalt de helft dat.

Creatief beroep

Kunstenaars komen er ook karig vanaf ten opzichte van andere werkenden met een creatief beroep, zoals journalisten en stedenbouwkundigen.

Van hen heeft ongeveer een op de vijf een laag en ook een op de vijf een hoog inkomen, de rest zit in de middengroep. Die verdeling komt overeen met die van alle werkenden gemiddeld.

Overigens vallen muziekleraren en kunstdocenten onder de groep overige mensen met een creatief beroep en niet onder kunstenaars.

Uitkering

Van alle kunstenaars heeft 6,4 procent een uitkering. Het landelijk gemiddelde is 4,4 procent en onder hoogopgeleiden 2,4 procent. Artiesten zitten ongeveer twee keer zo vaak als de gemiddelde werkende in de bijstand.

Het CBS berekende ook dat er in de eerste helft van dit decennium opvallend veel kunstenaars bij zijn gekomen. Hun aantal nam tussen 2010-12 en 2013-15 met 12 procent toe, de totale beroepsbevolking nam in die periode met 0,9 procent af.