Kredietverstrekkers mogen een variabele rente op een consumptief krediet verhogen, maar dit moet wel redelijk blijven. Een verschil in bijna 6 procentpunt in rente voor twee verschillende consumptieve kredieten binnen hetzelfde concern is dit niet. 

Dit heeft klachteninstituut Kifid bepaald, zo werd donderdag bekendgemaakt. Een bank die een consument dit wel rekende, moet het teveel aan betaalde rente terugbetalen. 

In deze zaak sloot de consument in 2007 een doorlopend krediet af bij De Nederlandse Voorschotbank, onderdeel van de Franse bank Crédit Agricole. Twee jaar later werd een doorlopend krediet afgesloten binnen Crédit Agricole zelf.

Vanaf 2011 tot 2015 zag de consument het renteniveau van dit krediet stijgen van 8,9  procent naar 10,6 procent. Door een BKR-registratie, die onterecht was volgens Kifid, lukt het de consument niet om over te sluiten. Nadat de BKR-registratie is vervallen, blijkt dat de consument een krediet met een 5,9 procentpunt lager renteniveau kan krijgen .

Volgens Kifid heeft De Nederlande Voorschotbank niet kunnen uitleggen waarom het renteverschil zo groot is. Het klachteninstituut benadrukt dat kredietverstrekkers een variabele rente mogen verhogen, maar dan wel "binnen de marges van redelijkheid en billijkheid". 

"De consument vindt de rentestijging van 8,9 procent naar 10,6 procent onredelijk. Dit onbegrip wordt versterkt, wanneer hij medio 2015 een nieuw consumptief krediet tegen 4,7 procent rente krijgt bij een andere kredietverstrekker, die ook deel uitmaakt van Crédit Agricole Group."