Zo’n 5,4 miljoen hogere inkomens zullen de inkomstenbelasting onder Rutte III zien dalen. Voor werkenden die alleen in de eerste belastingschijf vallen (met een belastbaar inkomen van minder dan 19.922 euro), gaat het belastingtarief juist licht omhoog.

Dit blijkt uit een overzicht dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag heeft gepubliceerd. Het merendeel van de fiscale plannen in het regeerakkoord zal ingaan vanaf 2019. 

Voor de laagste inkomens stijgt het belastingtarief van 36,55 procent naar 36,93 procent. In 2016 vielen ruim 2,1 miljoen werkenden alleen in het eerste tarief.

Verder vallen nog vier miljoen niet-werkenden in deze belastingschijf. Nog niet alle details zijn uitgewerkt in het regeerakkoord. Voor bijvoorbeeld de 1,8 miljoen gepensioneerden is er nog geen nieuw belastingtarief opgemaakt. Dit staat nu op minimaal 18,65 procent en maximaal 52 procent. 

Ook werkenden met een belastbaar inkomen van tussen de 19.922 en 66.422 euro per jaar gaan onder de eerste belastingschijf van 36,93 vallen. Eerder betaalde deze laatste groep nog 40,40 procent.

Voor de hoogste inkomens, vanaf 66.422 euro per jaar, daalt het tarief van 52 procent naar 49,5 procent.

In de nieuwe opzet die is afgesproken in het regeerakkoord, zijn er straks nog maar twee belastingschijven, namelijk een laag tarief van 36,93 procent en een hoog tarief van 49,5 procent.