Werkgevers en vakbonden in de uitzendbranche hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe cao die gaat gelden voor circa 700.000 uitzendkrachten.

Daarin staan afspraken over onder meer een eerlijk loon en meer zekerheid, meldt vakbond FNV Flex.

Afgesproken is dat uitzendkrachten er een vakantiedag bijkrijgen. Ook verplichten uitzendbureaus zich ertoe mensen juist en volledig te informeren over loon, toeslagen en onkostenvergoedingen zoals die bij de opdrachtgever gelden. Als het salaris niet klopt, kunnen uitzendkrachten voortaan met terugwerkende kracht geld vorderen als niet de juiste informatie is verstrekt.

Daarnaast wordt het makkelijker gemaakt voor uitzendkrachten om te werken voor meerdere opdrachtgevers. Zij kunnen niet meer verplicht worden zich onbeperkt beschikbaar te houden, zonder zekerheid dat zij daadwerkelijk worden opgeroepen en uren kunnen schrijven.

Ook voor arbeidsmigranten kan het bereikte onderhandelingsresultaat gunstig uitpakken. Het puntensysteem dat ervoor zorgt dat de prijs voor een huurwoning in overeenstemming is met de kwaliteit, gaat mogelijk ook gelden voor de plekken waar zij gehuisvest worden.

FNV legt de uitkomsten van de onderhandelingen de komenden weken voor aan de leden. Als die ermee instemmen, gaat de nieuwe cao op 5 november in. De einddatum is 1 juni 2019.