De inkomensverschillen in Nederland zullen door het beleid van Rutte III iets kleiner worden.

Volg ook ons liveblog over de presentatie van het regeerakkoord 

Het gaat om een afname met 0,1 procent, zo blijkt uit een doorrekening van het Centraal Planbureau (CPB) van het dinsdag gepresenteerde regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Zonder de nieuwe maatregelen zouden de inkomensverschillen juist toenemen met 2,7 procent.  

Het verkleinen van de inkomensverschillen is onder meer te danken aan de verhoging van de maximale algemene heffingskorting en het sneller afbouwen van de arbeidskorting. 

Werkenden gaan er in doorsnee het meest op vooruit, met 0,8 procent per jaar ten opzichte van het zogenoemde basispad, de middellangetermijnverkenning van het CPB die in augustus is gepresenteerd. Zij profiteren van de invoering van het tweeschijvenstelsel, het verhogen van de maximale arbeidskorting en van de algemene heffingskorting. 

Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden gaan er in doorsnee respectievelijk 0,6 procent en 0,5 procent per jaar op vooruit.

Het tweeschijvenstelsel houdt in dat er twee tarieven komen: een basistarief van 36,93 procent en een toptarief van 49,5 procent. Voor een inkomen tot 68.600 euro bruto per jaar geldt het laagste tarief, voor inkomens boven die grens gaat het toptarief gelden. Voor aow-gerechtigden blijven drie schijven bestaan.

De economische groei valt dankzij het pakket 0,2 procentpunt per jaar hoger uit dan anders het geval zou zijn geweest. Het bruto binnenlands product (bbp) neemt hierdoor toe met 2 procent per jaar.

Het regeerakkoord: Dit verandert er voor jou
79
Het regeerakkoord: Dit verandert er voor jou

Werkloosheid

Ook pakt het regeerakkoord positief uit voor de werkloosheid, die in 2021 0,4 procentpunt lager uitkomt dan met het basispad. In 2021 zal nog 4,1 procent van de beroepsbevolking zonder baan zitten. 

De sterkere daling van de werkloosheid is te danken aan een hogere werkgelegenheid. Door investeringen in defensie en onderwijs komen er meer banen bij de overheid bij. Ook in de marktsector zal de werkgelegenheid stijgen, verwacht het CPB, dankzij de hogere productie. In de zorg zal de banengroei echter lager uitvallen ten opzichte van het basispad. 

De totale mediane koopkracht van huishoudens verbetert met gemiddeld 0,7 procent per jaar ten opzichte van het basispad.

Maatregelen die een positief effect hebben op de koopkracht zijn onder meer de lastenverlichting door het tweeschijvenstelsel in box 1, het verhogen van de algemene heffingskorting en het verhogen van de maximale arbeidskorting.