Wageningen is de eerste Nederlandse gemeente die met andere bijstandsregels gaat experimenteren. Het doel is om uit te zoeken wat het beste werkt om bijstandsgerechtigden aan een baan te helpen.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) geeft hier woensdag het startsein voor.

Wageningen gaat onderzoeken of ontvangers van bijstand met versoepelde regels, meer vertrouwen of juist meer begeleiding een grotere kans hebben op de arbeidsmarkt.

Volgens de gemeente zijn de huidige aanpak in de Participatiewet "sterk gericht op regels en het controleren daarvan". Het onderzoek van Wageningen zou juist uitgaan van "vertrouwen in mensen, maatwerk en motivatie" van bijstandsgerechtigden.

Vier groepen

Voor het onderzoek worden de deelnemers op willekeurige wijze in vier groepen verdeeld. De eerste groep mag extra bijverdienen en de tweede groep wordt vrijgesteld van onder meer de sollicitatieplicht en gaat zelf op zoek naar werk of een andere manier om te participeren.

De derde groep krijgt extra begeleiding bij de zoektocht naar werk of participatie en voor de vierde groep blijft het bij het oude. Na twee jaar worden de ervaringen van de verschillende groepen met elkaar vergeleken.

Vertrouwen

"'Wij geloven in een positieve aanpak die uitgaat van vertrouwen in mensen. We gaan daarom onderzoeken welke aanpak het beste werkt om mensen die nu in de bijstand zitten, weer mee te laten doen", stelde wethouder Dennis Gudden met onder meer de portefeuille Participatie eerder.

"'We zijn vooral benieuwd naar het effect op het welbevinden, de motivatie en de gezondheid van mensen. Daarnaast kijken we of het mensen helpt om weer meer mee te doen. Dit kan zijn via betaald werk. Maar kan ook op een andere manier."

Wervingscampagne

Begin september is de gemeente begonnen met een wervingscampagne om deelnemers te vinden. Binnen twee weken wist de gemeente het minimumaantal van 250 deelnemers te bereiken.

"Een unieke prestatie die bereikt is door de groep bijstandsgerechtigden zelf. Zij maken het mogelijk dat we nu daadwerkelijk kunnen onderzoeken of meer vertrouwen in de bijstand werkt", aldus Gudden.

Er kunnen ook na oktober nog aanmeldingen binnenkomen. Maximaal vierhonderd mensen kunnen aan het onderzoek deelnemen. In totaal zitten bijna achthonderd inwoners van Wageningen in de bijstand.

Andere gemeenten

Ook de gemeenten Tilburg, Deventer, Groningen en Ten Boer hebben afgelopen juli toestemming gekregen om twee jaar lang anders om te gaan met de uitvoering van bijstandsregels.

Om dit mogelijk te maken, moest een zogenoemde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) worden opgesteld. Dit is een besluit van de regering waarin regels uit een wet verder worden uitgewerkt. De universiteiten van Tilburg, Groningen en Utrecht zijn betrokken bij het onderzoek naar de uitvoering van de experimenten.

Later

De gemeente Utrecht heeft, samen met een aantal buurgemeenten, later een aanvraag ingediend. Ook Nijmegen en Amsterdam hebben een aanvraag gedaan. Uiteindelijk mogen maximaal 25 gemeenten aan het landelijke experiment meedoen.

"Ik vind het heel belangrijk om in de praktijk te kunnen onderzoeken waar mensen in een bijstandssituatie het best mee worden geholpen", zei Klijnsma onlangs over de onderzoeken. Zij vindt dat de genoemde gemeenten er "enorm voor hebben geknokt" om de experimenten mogelijk te maken.