Nederlanders zijn positiever over de staat van hun financiële huishouding. Zij stellen dan ook gemakkelijker rond te komen en zijn optimistischer gestemd over de toekomst.

Dat blijkt donderdag uit de Monitor financieel gedrag 2017 van Wijzer in geldzaken, een initiatief van onder meer het ministerie van Financiën. Het platform vroeg duizend Nederlanders van achttien tot en met tachtig jaar naar hun financiële positie.

Bijna drie op de vijf ondervraagden (57 procent) stelt er er financieel goed tot zeer goed voor te staan. Vorig jaar was dit nog 51 procent en in 2013 was het 48 procent. 53 procent van de Nederlanders zegt gemakkelijk tot zeer gemakkelijk rond te komen.

Perceptie financiële positie Nederlanders

Financiële huishouding

Tegelijk met het opbloeien van de Nederlandse economie verbetert ook de perceptie die Nederlanders hebben over de staat van hun financiële huishouding. Twee jaar geleden stelde nog 47 procent gemakkelijk rond te komen, tegenover 41 procent van de ondervraagden in 2013.

Voor het eerst sinds 2013 melden meer Nederlanders dat hun financiële situatie verbeterd is dan dat er Nederlanders waren die stellen dat hun situatie verslechterd is.

Strakker management

Een strakker management van het eigen vermogen lijkt hier mede een oorzaak van te zijn. Ongeveer de helft van de Nederlanders (52 procent) zegt de eigen financiën nauwlettend in de gaten te houden. Een kwart doet dit vaak en bijna een vijfde (19 procent) regelmatig.

Daarnaast betalen Nederlanders hun rekeningen vaker op tijd dan in 2015. Twee jaar geleden deed 73 procent van de ondervraagden dit, nu kwam het aantal uit op 77 procent.

We staan dan ook minder vaak rood dan we afgelopen jaren deden. 67 procent van de Nederlanders zegt de afgelopen twaalf maanden niet rood te hebben gestaan, tegenover 63 procent in 2015 en 52 procent in 2013.

Optimistisch

Nederlanders zijn optimistisch over de toekomst van hun financiële situatie. Meer Nederlanders verwachten een verbetering (30 procent) dan een verslechtering (12 procent). En 57 procent van de respondenten verwacht stabiliteit. 

Ter vergelijking: in 2015 verwachtte 27 procent een verbetering en in 2013 nog 17 procent.