Extreme regenval en hevige hagelbuien zorgen de komende tientallen jaren voor een forse stijging van de schade aan huizen, auto's en bedrijven. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een vrijdag verschenen rapport.

Het verbond heeft met het KNMI vier klimaatscenario's met nieuwe gegevens opgesteld en uitgerekend wat in ieder scenario de schadelast is. In het meest extreme scenario neemt het bedrag voor auto-, opstal- en inboedelverzekeringen met ruim 250 miljoen euro per jaar toe.

Een nieuw kabinet moet er met verzekeraars en belangenorganisaties voor zorgen dat klimaatrisico's beheersbaar blijven, betogen de verzekeraars.

Nieuwe berekeningen laten zien dat de schade toeneemt, als nu geen maatregelen worden genomen. Van dat bedrag is sprake in het meest extreme klimaatscenario.

Extreme buien

De extreme hagel- en hoosbuien van vorig jaar in Noord-Brabant en Limburg waren de aanleiding voor het rapport. Er waren in juli 2016 bijna honderdduizend schademeldingen. 

Volgens het verbond komt dat neer op de grootste natuurschade in Nederland tot nu toe. In totaal werd zo'n 500 miljoen euro uitgekeerd voor schade aan woningen, auto's en agrarische bedrijven.

Collectieve verzekering

Het verbond pleit al langer voor het invoeren van een collectieve verzekering zoals België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk die kennen. Daar is instemming van de overheid voor nodig, zegt directeur Richard Weurding: "We moeten het nu regelen. En niet pas de put dempen als het kalf verdronken is.''

Veel Nederlanders gaan er volgens Weurding onterecht vanuit dat bijvoorbeeld een overstroming altijd wordt gedekt door de verzekering.

In gesprek

Demissionair minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur & Milieu) vindt het "heel goed" dat het verbond meedenkt over de gevolgen van de klimaatverandering. Ze wil met de verzekeraars in gesprek gaan.

''De zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Nederland is door haar laaggelegen ligging kwetsbaar voor overstromingen en overtollige regen", aldus Schultz.

"Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen investeren in de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast. Dat kun je voor een deel beperken, maar niet helemaal voorkomen."