De gemiddelde koopkracht van Nederlanders is vorig jaar met 2,7 procent gestegen. Dit is de sterkste stijging sinds 2007.

Toch had een op de drie Nederlanders vorig jaar te maken met een koopkrachtdaling, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

De toegenomen koopkracht is te danken aan een pakket maatregelen voor lastenverlichting en een stijging van de cao-lonen, van gemiddeld 1,8 procent. De lichte stijging van de consumentenprijzen van 0,3 procent drukte de koopkracht juist.

Werknemers

Voor werknemers was de koopkrachtwinst met 4,9 procent het hoogst in vijftien jaar tijd. Zo profiteerden mensen met een baan van de verhoging van de arbeidskorting en een verlaging van de inkomstenbelasting in de tweede en derde schijf.

Ook de gestegen cao-lonen zorgden voor een hogere koopkracht. Bij 28 procent van de werknemers daalde de koopkracht omdat ze bijvoorbeeld minder uren gingen werken.

Zelfstandigen

Zelfstandigen zagen de koopkracht gemiddeld met 1,8 procent stijgen, hoewel het CBS opmerkt dat voor een deel van de zelfstandigen de winst nog niet is vastgesteld.

De verschillen tussen zelfstandigen onderling is groot. Een vijfde van de zzp'ers zag de koopkracht met tenminste 12,5 procent dalen. Bij een even grote groep steeg de koopkracht met 18 procent of zelfs meer.

Gepensioneerden hadden gemiddeld een 0,9 procent hogere koopkracht. Ze profiteerden van een verhoging van de ouderenkorting, maar hadden ook nog steeds te maken met het niet of beperkt indexeren van aanvullende pensioenen. Verder moesten de gepensioneerden met veel vermogen meer belasting betalen, omdat de ouderentoeslag is afgeschaft.

Eenoudergezinnen

De koopkracht van een eenoudergezin steeg gemiddeld met 3,4 procent. Stellen met kinderen kregen te maken met een 5 procent hogere koopkracht. Voor deze gezinnen pakten verschillende regelingen voor kinderen gunstig uit.

Zo werden de kinderbijslag, het kindgebonden budget en de inkomensafhankelijke combinatiekorting verhoogd. Een vijfde van alle gezinnen zag de koopkracht met 14 procent of meer stijgen.