Acht op de tien miljonairs die nog aan het werk zijn, doen dat als zelfstandige. Ze zijn vooral te vinden in de landbouw, handel, financiële en zakelijke dienstverlening.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met als peildatum 1 januari 2015. Op die datum hadden 106.000 huishoudens in Nederland een vermogen van een miljoen euro of meer.

Ongeveer twee derde van de miljonairs had werk als voornaamste inkomstenbron. De rest bestaat hoofdzakelijk uit gepensioneerden.

Van de werkende miljonairs is bijna de helft directeur-grootaandeelhouder van een bedrijf. Bijna een derde is zelfstandig ondernemer en 20 procent werkt in loondienst.

Daarmee zijn zelfstandigen zwaar oververtegenwoordigd onder de miljonairs: van de Nederlanders met een vermogen van minder dan een miljoen, is slechts 15 procent eigen baas.

Miljonairs roken minder en andere feiten over de rijksten in ons land
65
Miljonairs roken minder en andere feiten over de rijksten in ons land

Melkvee

Dat de landbouwsector relatief veel miljonairs kent, 19 procent van het totaal, is volgens het CBS te verklaren door het grote aantal ondernemers dat vermogen in de eigen onderneming heeft zitten, waaronder grond.

Ongeveer de helft van de zeer vermogende landbouwers is actief in een melkveebedrijf.

Miljonairs in de zorg zijn relatief vaak specialist of tandarts. En in de zakelijke dienstverlening zijn ze veel te vinden bij organisatieadviesbureaus en advocatenkantoren.

Aanmerkelijk belang

Het grote aandeel zelfstandigen onder de miljonairs is ook terug te zien in de opbouw van het vermogen. Van de totale bezittingen van de rijkste Nederlanders bestaat bijna de helft uit aanmerkelijk belang en ondernemersvermogen.

Bank- en spaartegoeden vertegenwoordigen 13 procent. Bij niet-miljonairs ligt die verhouding precies andersom.

Naarmate een miljonairshuishouden meer vermogen heeft, neemt het aandeel aanmerkelijk belang toe. Nederlanders met een vermogen van tien miljoen of meer hebben gemiddeld 64 procent van hun geld in een of meerdere bedrijven zitten. Bij mensen met 1 tot 2 miljoen aan vermogen is dat 22 procent.