Het aantal bijstandsgerechtigden is verder toegenomen. Tussen juni 2016 en afgelopen juni is deze groep met twaalfduizend ontvangers gegroeid.

In totaal hadden in juni 472.000 mensen tot de AOW-leeftijd recht op een bijstandsuitkering, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. De stijging van het aantal bijstandsgerechtigden is wel minder groot dan in eerdere jaren.

Het aantal ontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond is tussen juni 2016 en juni 2017 toegenomen. In die periode is het aantal ontvangers met 16.200 gestegen naar ruim 239.000.

Het gaat hierbij voornamelijk om asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen en een beroep op bijstand kunnen doen. Dit zijn met name Syriërs en Eritreeërs.

Afname

De groep bijstandsgerechtigden met een Nederlandse of westerse achtergrond is al drie kwartalen achtereen gekrompen. In juni ging het om dalingen van respectievelijk 3.100 en 1.200 ten opzichte van een jaar eerder.

Bij deze groepen is de uitstroom groter dan de instroom. "Hiermee wordt het effect van de aantrekkende arbeidsmarkt ook zichtbaar in de bijstand", aldus het statistiekbureau.

Leeftijd

Gekeken naar leeftijd ontvangen meer jongeren onder de 27 jaar en mensen van tussen de 45 jaar en de AOW-leeftijd inmiddels bijstand. In een jaar tijd kwamen er vijfduizend jongeren en bijna achtduizend 45-plussers in de bijstand bij.

In de groep van 27 tot 45 jaar is juist sprake van een afname. Eind juni zaten bijna veertienhonderd minder mensen uit deze leeftijdscategorie in de bijstand.