Geldverstrekker Quion had de inkomensgegevens van een klant zelf moeten controleren op juistheid en betrouwbaarheid. Door dit niet te doen, kwam het bedrijf de zorgplicht niet na.

De geldverstrekker had niet zonder meer mogen uitgaan van een eigen verklaring over het inkomen die de klant zelf heeft ingevuld, oordeelt de Geschillencommissie van klachteninstituut Kifid woensdag.

"Wanneer de inkomensgegevens voldoende op juistheid en betrouwbaarheid waren gecontroleerd, zou zijn gebleken dat de hypotheek niet verstrekt had mogen worden", aldus de Geschillencommissie.

De zaak draait om een consument die in 2008 een bestaande hypotheek heeft overgesloten. De nieuwe hypotheek van 540.000 euro werd tegen een vaste rente van 9,05 procent per jaar verstrekt door Quion 50.

Schade

De consument in kwestie heeft schade geleden, omdat de verstrekte lening niet paste bij zijn inkomen. Hij is meerdere keren in betalingsproblemen gekomen. De commissie vindt dat Quion de schade deels moet vergoeden.

Maar de commissie benadrukt dat de consument zelf "aanzienlijk" heeft bijgedragen aan de te hoge lening, door in 2008 "een volstrekt onrealistisch en veel te rooskleurig beeld" te geven over zijn financiële mogelijkheden.

Hij gaf een verwacht inkomen van 85.000 euro op, terwijl hij in 2007 een negatief bedrijfsresultaat had en in 2007 en 2008 zelfs een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft ontvangen.

Daarom wijkt de Geschillencommissie af van het uitgangspunt dat een schending van zorgplicht door een financieel dienstverlener zwaarder weegt dan een fout van een consument. De klant draait om deze reden op voor de helft van de schade.

Onaanvaardbaar

In 2015 heeft de klant van de geldverstrekker een voorstel gekregen voor een verlenging met een rente van 4,2 procent.

De consument vindt dat hij toen een lager rentetarief aangeboden had moet krijgen. Het rentevoorstel dat deze consument in 2015 heeft ontvangen, is 40 procent hoger dan op dat moment in de markt gebruikelijk was.

"De Geschillencommisise vindt dat in deze situatie onaanvaardbaar en vindt een rente van 3 procent voor een rentevastperiode van drie jaar een redelijk tarief voor de hypotheek van deze consument."

Afhankelijk

Daarbij heeft de Geschillencommissie laten meewegen dat de klant niet naar een andere geldverstrekker kan overstappen en dus afhankelijk is van de tarieven van Quion.

De uitspraak van de commissie is niet-bindend. De partijen kunnen binnen zes weken na verzending van de uitspraak beroep aantekenen bij de Commissie van Beroep.