Het in 2013 ingevoerde provisieverbod zou het voor consumenten niet makkelijker hebben gemaakt om een financieel adviseur in te schakelen. Een derde heeft dit nog nooit gedaan.

Bijna de helft (46 procent) van de Nederlandse consumenten zou het in de arm nemen van een financieel adviseur te duur vinden, stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) vrijdag op basis van onderzoek onder ruim vijftienhonderd respondenten.

Ook rekenen ze er niet altijd op dat een adviseur in hun belang zal handelen. Ruim een derde heeft weinig vertrouwen in financieel adviseurs. Het is voor deze groep niet duidelijk of de adviseur in het belang van de consument of bijvoorbeeld een verzekeraar handelt.

Verder willen de ondervraagden meer transparantie over wat een financieel adviseur precies doet en wat de diensten opleveren.

Te laag

Overigens schat een meerderheid de kosten van financieel advies te laag in. En ook dat te lage bedrag vinden ze aan de hoge kant.

Gemiddeld genomen rekenen de ondervraagden op een bedrag van 980 euro voor financieel advies over het afsluiten van een hypotheek. In werkelijkheid kost dit tussen de 1.500 en 3.000 euro.

Zelf zoeken

Consumenten met een lager dan modaal inkomen gaan vaak zelf informatie opzoeken om de kosten voor financieel advies te besparen.

De consumenten die wel een financieel adviseur hebben ingeschakeld, deden dit vooral voor het afsluiten van een hypotheek, uitvaartverzekering of spaarproduct of voor het regelen van hun pensioen.

Twee derde van deze groep was achteraf tevreden over de verleende diensten.

Toegankelijker

"Het Nibud is van mening dat bij grote financiële beslissingen zoals de koop van een huis, een adviseur consumenten van zinvol advies kan voorzien", stelt de organisatie.

"Regelgeving zorgt ervoor dat de adviseur controleerbaar is. Informatie die op het internet is te vinden, is dat veel minder."

Het instituut pleit ervoor financieel advies toegankelijker te maken om te voorkomen dat consumenten op eigen houtje onnodig dure financiële producten afsluiten.

Het Nibud denkt dat financieel adviseurs vertrouwen kunnen terugwinnen door kosten te verlagen, het aanbod aan producten te vergroten en transparant te zijn over de dienstverlening.

Provisieverbod

Sinds 2013 mogen consumenten niet meer via een provisie betalen voor financieel advies. Ze betalen nu rechtstreeks aan de financieel adviseur.

Voorheen mochten financieel adviseurs een percentage van de prijs van bijvoorbeeld een hypotheek of verzekering in rekening brengen.

Door het verbod worden het advies en de betaling van het financiële product losgekoppeld. Daardoor levert het adviseurs niet méér geld op als zij consumenten dure financiële producten aanraden.