Het innen van belasting zou mogelijk in gevaar komen doordat de ICT-systemen bij de Belastingdienst verouderd zijn.

Dat zou de fiscus in een interne evaluatie hebben geconcludeerd, meldt de Volkskrant vrijdag. de krant kreeg het internet document in handen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

"De continuïteit van het inningsproces is niet gegarandeerd", valt volgens de krant in de evaluatie te lezen. Omdat belastingmedewerkers met pensioen gaan of ontslag nemen, zouden er steeds minder personeelsleden zijn die weten hoe verouderde ICT-systemen werken. 

De onderzoekers stellen dat een groot deel van de ICT-systemen niet langer voldoet aan de huidige normen. Ambtenaren moeten hier echter noodgedwongen mee werken, omdat er nog geen alternatief is.

Grote gevolgen

Een op het eerste gezicht klein ICT-probleem, kan al grote gevolgen hebben. Dit komt doordat processen soms op miljoenen belastingbetalers tegelijk zijn gericht. De ICT-problemen kunnen ertoe leiden dat brieven verkeerd worden verzonden of dat er onjuiste aanslagen worden uitgedeeld.

Uit de evaluatie blijkt dat de Belastingdienst maar liefst zeshonderd verschillende ICT-systemen gebruikt. Ook staat er in dat naar verwachting in 2020 alle systemen naar behoren zullen werken.

Een woordvoerder van de Belastingdienst zegt tegen de krant dat de fiscus druk bezig is met het vernieuwen en stroomlijnen van de systemen. Dit zou moeten leiden tot 750 miljoen euro meer belastingopbrengsten.

Niet te rechtvaardigen

Maar het Bureau ICT-Toetsing (BIT) van het ministerie van Binnenlandse Zaken concludeerde in juni nog dat de Belastingdienst er waarschijnlijk niet in slaagt om daarmee de ICT-problemen op te lossen. De geplande investering voor een nieuw computersysteem zou "niet te rechtvaardigen" zijn.

Volgens het BIT is het onduidelijk of het nieuwe computersysteem het inningsproces zal verbeteren. Ook zou er te weinig tussen softwareontwikkelaars en belastingambtenaren worden gecommuniceerd, waardoor die laatste groep niet leert hoe bepaalde programma’s in elkaar zitten.

Eerder al hebben de Algemene Rekenkamer en twee topambtenaren ook de vrees uitgesproken dat de belastinginning verstoord kan worden door organisatorische problemen.