De lonen bij bedrijven stijgen gemiddeld harder dan de lonen van werknemers in dienst van de overheid.

Dat meldt werkgeversvereniging AWVN woensdag. De gemiddelde afgesproken loonstijging van alle 207 in 2017 afgesloten cao's bedraagt volgens de organisatie 1,64 procent.

De loonstijging voor mensen in de zorg, het onderwijs en bij de overheid blijft daar met een gemiddelde van 1,43 procent ruim achter.

Exclusief de zorg zou de gemiddelde loonstijging in de publieke sector met gemiddeld 1,14 procent nog lager uitvallen. Volgens de werkgeversvereniging kan het achterblijven van de lonen in de publieke sector te maken hebben met zowel de lagere reactiesnelheid in de betreffende sectoren als met kabinetsbeleid.

Financiële sector

De lonen van werknemers in de sectoren vervoer en metaalindustrie stijgen met een gemiddelde van 1,9 procent per jaar, het sterkst. De financiële sector is hekkensluiter met gemiddeld 0,9 procent meer salaris. De AWVN noemt het normaal dat lonen in de lift zitten bij een aantrekkende economie en een verkrappende arbeidsmarkt.

Niet in alle sectoren en ondernemingen gaat het volgens de werkgeversvereniging goed. Daarom moet worden gewaakt voor roekeloosheid. De AWVN adviseert eventuele loonstijgingen te koppelen aan bedrijfsresultaten.

De werkgeversvereniging is betrokken bij het merendeel van alle negenhonderd cao's en bij een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaardenregelingen in Nederland.