Hoewel de salarissen van de Nederlandse bedrijfstop in jaren niet zo weinig zijn gestegen, blijft de loonkloof tussen de top en de werkvloer groeien.

Dat blijkt zaterdag uit onderzoek van de Volkskrant. De krant onderzocht de beloning bij 114 bedrijven en instellingen.

De beloning van de bedrijfstop steeg in 2016 gemiddeld met 2,8 procent van 737.000 euro naar 757.000 euro. Die stijging was volgens de krant in jaren niet zo laag.

Toch bleven de salarissen van werknemers achter. Die stegen in 2016 gemiddeld met 1,3 procent. De loonkosten voor werknemers komen daarmee gemiddeld op 75.000 euro per jaar uit. Het gaat daarbij om de kosten die de werkgever heeft. Het loon dat de werknemer ontvangt valt lager uit.

De kloof groeide overigens niet bij alle onderzochte bedrijven. Bij vijftig van de 114 bedrijven werd het verschil tussen top en werkvloer groter, terwijl het bij veertig bedrijven afnam.

Naast de groeiende loonkloof tussen de bedrijfstop en de werknemer, constateerde de Volkskrant ook een toenemende kloof tussen het bedrijfsleven en de (semi)publieke sector.

Het inkomen van de top van het bedrijfsleven steeg gemiddeld met 4,3 procent, terwijl de collega's bij (semi)publieke instellingen en staatsgerelateerde bedrijven 3,2 procent inleverden.