Maandag 3 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Aantal jongeren met een uitkering neemt af

Het aantal jongeren met een uitkering daalt. In 2015 zaten bijna 152.000 mensen tussen de 15 en 27 jaar in de Bijstand, WW of Wajong. Het jaar ervoor waren dat er nog 160.000, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag. 
Door NU.nl

Het aandeel van jongeren in het totale aantal uitkeringsontvangers is daarmee teruggelopen van 6,4 naar 6 procent. De daling zit vooral in het aantal thuiswonende jongeren met een Wajong-uitkering. Die groep nam af van 42.000 naar 35.000 mensen. Ruim zes op de tien jongeren met een uitkering woonden op zichzelf.

De meeste jonge uitkeringsontvangers hebben een arbeidsongeschiktheidsuitkering, vrijwel altijd de Wajong. Jongeren die bij hun ouders wonen, zijn in deze groep oververtegenwoordigd, jongeren die op zichzelf wonen, zitten relatief vaak in de bijstand.

Onder de 20

Het merendeel van de jongeren die een uitkering ontvangen, is tussen de 20 en 27 jaar. De groep jongeren van vijftien tot twintig jaar met een uitkering, maakt slechts 1 procent van het totaal uit. Deze groep heeft vrijwel altijd een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. WW komt bij jongeren onder de twintig bijna niet voor; ze hebben meestal een te kort werkverleden om daar recht op te hebben.

In het noordoosten van het land ontvangen relatief de meeste jongeren een uitkering. In Friesland en Drenthe gaat het om ruim 8 procent van de jongeren, het landelijk gemiddelde is 6 procent.

De vijf gemeenten met het hoogste percentage jonge uitkeringsontvangers liggen allemaal in Oost-Groningen: Pekela, Oldambt, Menterwolde, Stadskanaal en Veendam.


Lees meer over:

WWUitkeringen

Aanbevolen artikelen