Een groep huizenhandelaren ontkomt aan een boete voor kartelvorming bij het opkopen van huizen in executieveilingen.

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) had de handelaren boetes opgelegd variërend van 1.000 euro tot 383.000 euro voor het samenwerken bij de veilingen. In totaal kregen alle handelaren zo'n 6 miljoen euro aan boetes opgelegd. 

Maar volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) kan de ACM niet bewijzen dat bij alle ongeveer 2.400 huizenveilingen sprake was van een kartel. Dit heeft het CBb maandag geoordeeld.

Volgens de toezichthouder hebben de veilinghandelaren deelgenomen aan een "enkele voortdurende overtreding" van het kartelverbod. Hiervoor moet bewezen worden dat de handelaren bij alle veilingen illegaal verdrag vertoonden.

Prijs 

Huizenopkopers werkten in de veilingen samen door in de eerste fase, de zogeheten inzetfase, de prijs zo laag mogelijk te houden. Vervolgens werd in het volgende stadium, de afmijnfase, een veiling bij afslag gehouden met als minimumprijs het niveau dat in de inzetfase bepaald werd.

Als een lid van een samenwerkende groep een pand in handen kreeg, werd er tussen de handelaren onderling nog een 'naveiling' gehouden. De hiermee gegenereerde winst werd onder de groepsleden verdeeld.

Volgens het CBb heeft de ACM niet bewezen dat het samenwerken in de eerste fase er ook voor zorgde dat er sprake was van collusie in de tweede fase.

Het CBb schrapt de boetes en geeft ACM geen tweede kans voor bewijslevering. "Het gaat om een fundamenteel bewijstekort en ACM heeft geen gebruik gemaakt van eerdere kansen die zij heeft gehad om het bewijs aan te vullen.", aldus het college. "Nader onderzoek zou bovendien aanzienlijke tijd kosten en de procedure heeft al lang geduurd."