Dinsdag 4 oktober 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Kapper

'Persoonlijke omstandigheden wegen soms mee bij ontslagvergoeding'

In sommige gevallen tellen de omstandigheden van werknemers weer mee bij het bepalen van de hoogte van een ontslagvergoeding.
Door NU.nl

Dat blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad waar de Volkskrant maandag over schrijft. Met het arrest is een deel van de versobering van de ontslagvergoeding teruggedraaid. In 2015 ging het nieuwe ontslagrecht in. Hierbij kregen werknemers bij ontslag recht op een transitievergoeding van maximaal 76.000 euro of een jaarsalaris.

Werknemers kunnen in bepaalde gevallen een schadevergoeding eisen voor het salaris dat ze mislopen, als ze onterecht ontslagen zijn.  Daarbij worden de kansen op een nieuwe baan en het arbeidsverleden meegewogen.

Volgens hoogleraar arbeidsrecht Stefan Sagel kan het besluit van de Hoge Raad gevolgen hebben voor enkele honderden mensen per jaar. "Het kan lelijk in de papieren lopen, maar de individuele rechtvaardigheid is terug in het ontslagrecht", zo zegt hij tegen de krant.

Tot nu toe kregen werkgevers die de ontslagregels overtraden een tik op de vingers, maar de Hoge Raad vindt dat niet ver genoeg gaan.

In de zaak waarin de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan, werd een kapster na 25 jaar ontslagen toen de kapsalon werd overgenomen. In eerste instantie werd haar geen financiële regeling geboden. De rechter heeft echter bepaald dat zij een transitievergoeding van 1.596 euro en een billijke vergoeding van 4.000 euro mee krijgt.

Volgens voorzitter Maurice Limmen van CNV Vakcentrale is de uitspraak een terechte invulling van Wet Werk en Zekerheid. "Deze mogelijkheid is gecreëerd om een hogere vergoeding te kunnen toekennen aan een werknemer die echt slecht behandeld is. Het is terecht dat De Hoge Raad bij het toekennen van een dergelijke vergoeding ook gederfd loon en pensioen meeneemt. De jurisprudentie hierover is nog volop in beweging", stelt Limmen.

Aanbevolen artikelen