Dankzij het aanhoudend economisch herstel lopen de uitgaven aan werkloosheidsuitkeringen sneller terug dan gedacht.

Dat laat uitkeringsinstantie UWV donderdag weten aan demissionair minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het aantal WW-uitkeringen daalt dit jaar naar verwachting van 412.000 naar 351.000. De uitgaven raamt het UWV op 4,9 miljard euro. Dat is ruim 700 miljoen euro minder dan in 2016. In januari was het geschatte bedrag voor 2017 nog 5,2 miljard.

Vooruitzichten

Dat de WW-uitgaven sterker dalen dan voorzien, heeft te maken met de verbeterde economische vooruitzichten die het Centraal Planbureau (CPB) onlangs schetste.

Er gaan ook minder bedrijven failliet. Het UWV denkt daardoor een kwart minder kwijt te zijn aan faillissementsuitkeringen dan vorig jaar.

Verdere daling

Voor volgend jaar rekent het UWV op een verdere daling tot 311.000 uitkeringen. De uitgaven vallen dan naar verwachting nog eens 670 miljoen euro lager uit. Ook de loondoorbetalingen aan werknemers van failliete bedrijven nemen naar verwachting verder af.

Doordat minder mensen een beroep doen op de WW, verbetert de financiële positie van de UWV-fondsen. Er komt meer binnen aan premies dan er wordt uitgegeven aan uitkeringen.

In de crisisjaren was dat omgekeerd en ontstond een tekort, maar dat wordt de laatste jaren gestaag kleiner.