Verzekeraar mag premie verhogen bij stilzwijgende verlenging

De premie van een schadeverzekering mag altijd verhoogd worden bij een stilzwijgende verlenging. De beroepscommissie van klachteninstituut Kifid heeft dat bepaald.

In september had Kifid nog bepaald dat bij stilzwijgende verlenging de premie alleen beperkt omhoog mag, maar daar was verzekeraar Achmea tegen in beroep gegaan. Die vond dat de beperking principieel onjuist was.

De beroepscommissie bepaalt nu dat de rechten van consumenten al voldoende gewaarborgd zijn. Na het eerste jaar mag de consument namelijk te allen tijde zijn verzekering opzeggen met een opzegtermijn van een maand.

Bovendien moet de verzekeraar als hij de premie of de voorwaarden aanpast zijn klanten daarover informeren. Bij een wijziging van de premie of voorwaarden mag een consument ook per direct zijn verzekering opzeggen.

"Daarmee zijn de wederzijdse rechten en plichten voldoende in evenwicht", oordeelt de commissie. "De door de geschillencommissie geformuleerde eis dat een wijziging van de premie van meer dan 10 procent de uitdrukkelijke aanvaarding van de verzekerde behoeft`, vindt geen steun in het recht."

Verbond van Verzekeraars

branchevereniging Verbond van Verzekeraars is tevreden met de uitspraak. "De uitspraak vorig jaar leidde tot veel onduidelijkheid en verbazing", zegt de instantie. "Klanten hebben immers al de mogelijkheid om hun schadeverzekering bij premieverhogingen op te zeggen."

Het verbond vindt dat verzekeraars streven naar een "beheersbare premieontwikkeling" en dat zij hun klanten daarover tijdig informeren.  

"Soms een kan grotere stijging noodzakelijk en onvermijdelijk zijn, denk bijvoorbeeld aan exceptioneel grote schades als gevolg van veranderingen in het klimaat of veranderend overheidsbeleid."

Tip de redactie