Het gemiddelde inkomen van werkende twintigers is tussen 2004 en 2014 gedaald, terwijl het inkomen van alle werkenden in diezelfde periode juist is gestegen.

Het inkomen van alle werkenden ging omhoog van 24.900 euro naar 26.100 euro, blijkt dinsdag uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Onder twintigers daalde het jaarinkomen van 23.900 euro naar 23.100 euro. Er is bij deze voor inflatie gecorrigeerde gegevens uitgegaan van het gemiddelde gestandaardiseerde inkomen van een huishouden met een twintiger als hoofdkostwinner.

Economisch zelfstandig

De meeste werkende twintigers zijn economisch zelfstandig. Ze hebben dus een netto inkomen uit arbeid boven bijstandsniveau. Zo'n 131.000 werkende twintigers (15 procent van het totaal) zitten onder de netto bijstandsuitkering van een alleenstaande.

De helft van de 20-jarige werkenden verdienden in 2015 boven bijstandsniveau. Dit geldt voor negen van de tien 27-jarige werkenden. Onder oudere werknemers blijft dit aandeel ongeveer even groot.

Het doorsnee inkomen van een 20-jarige is ongeveer 16.000 euro. Met ieder levensjaar komt daar ongeveer 2.000 euro bij. Maar vanaf 26-jarige leeftijd stijgt het doorsnee inkomen (29.000 euro) minder hard. Iemand van 39 jaar verdient in doorsnee 37.000 euro.

Mannen en vrouwen

Verder blijken de inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen groter te worden naarmate zij ouder worden. Onder 20-jarigen ligt het doorsnee inkomen van mannen en vrouwen niet ver uit elkaar. Het inkomen van mannen blijft met ieder levensjaar oplopen, terwijl dat van vrouwen na het 27e levensjaar nagenoeg stabiel blijft.

"Een belangrijke factor die hierbij een rol speelt is dat veel vrouwen na de geboorte van een kind korter gaan werken, terwijl dit bij de meeste mannen niet het geval is", aldus het CBS.