ABN Amro, ING, Rabobank en Geldservice Nederland (GSN) werken aan een gezamenlijk netwerk van geldautomaten. Zo hopen ze dat contant geld toegankelijk, beschikbaar en veilig in gebruik blijft.

De banken willen het beheer van alle geldautomaten en de achterliggende processen onderbrengen bij GSN. Deze partij verwerkt en distribueert sinds 2011 het contante geld voor de genoemde banken. ABN Amro, ING en Rabobank zijn aandeelhouders van GSN.

Banken verwijderen vanwege het teruglopende gebruik van contant geld en bijvoorbeeld ramkraken op sommige plekken automaten. Als deze trend doorzet, zou de toegankelijkheid en beschikbaarheid van contant geld volgens de initiatiefnemers in het gedrang kunnen komen.

Mogelijkheid

Hoewel het gebruik van contant naar verwachting verder zal afnemen, zou een meerderheid van de Nederlanders de mogelijkheid willen behouden om met contant geld te kunnen betalen.

"Het is daarom van belang dat contant geld goed beschikbaar blijft als betaalmiddel, ook in tijden van toenemend geweld van criminelen tegen geldautomaten."

Veilig

De banken onderzoeken samen hoe ze met minder geldautomaten "toch een optimaal en veilig netwerk" kunnen garanderen.

"Dat kan door gezamenlijk nog meer investeringen in veiligheid te doen en door automaten te verwijderen op plekken waar een overschot bestaat", aldus de initiatiefnemers. Bovendien kunnen er automaten bij op plekken waar nu een tekort is.

Geen verschil

In de nieuwe situatie zou het bijvoorbeeld niet meer uit moeten maken welke geldautomaat een consument gebruikt. Zij kunnen dan altijd de dichtstbijzijnde automaat kiezen, ongeacht van welke bank die was. 

Consumenten krijgen dan niet meer te maken met een maximumbedrag dat ze kunnen opnemen bij een automaat van een andere bank. Ook hebben ze dan altijd inzage in het banksaldo.

Ondernemers

Daarnaast zou het voor winkeliers en ondernemers makkelijker moeten worden om geld te storten, omdat ze bij elke automaat terecht zouden kunnen.

De banken en GSN willen in het derde kwartaal van dit jaar een samenwerkingsovereenkomst tekenen. Er wordt nog uitgezocht op welke manier andere banken hierbij betrokken kunnen worden. Het initiatief wordt in nauw overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) opgezet.