Aantal ontvangers bijstand groeit in eerste kwartaal

Het aantal mensen dat bijstand ontvangt, is in het eerste kwartaal van 2017 toegenomen. Het gaat om een stijging van vijftienduizend mensen ten opzichte van een jaar eerder.

In totaal waren er in de eerste drie maanden van dit jaar 474.000 bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag.

Het aantal ontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond is in een jaar tijd met ruim negentienduizend mensen toegenomen.

Asiel

Voor een aanzienlijk deel gaat het om mensen die in Nederland asiel hebben aangevraagd en een verblijfsvergunning hebben ontvangen. De groep bestaat voor het grootste deel uit Syriërs. Daarna volgen Eritreeërs.

Mensen die recentelijk naar Nederland zijn geëmigreerd hebben meestal nog niet voldoende kwalificaties om snel werk te vinden en zijn daarom op bijstand aangewezen, stelt het CBS.

Afname

In dezelfde periode nam het aantal bijstandsgerechtigden met een Nederlandse of westerse achtergrond af met bijna veertigduizend. Het is het tweede kwartaal op rij dat deze groep kleiner is geworden ten opzichte van een jaar eerder.

De uitstroom van mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond is groter dan de instroom. Dit hangt samen met de aantrekkende arbeidsmarkt.

De werkloosheid is na een piek aan het begin van 2014 met ongeveer een derde gedaald. Doorgaans is zo'n ontwikkeling met een vertraging terug te zien in de gegevens over de bijstand.

Lees meer over:
Tip de redactie