Een bankmedewerker heeft een beroepsverbod opgelegd gekregen, omdat hij bankrekeninggegevens van onder anderen zijn schoonouders had bekeken.

Vanwege de schending van de bankierseed en de daaraan verbonden gedragscode mag hij zes maanden lang niet werkzaam zijn in de bancaire sector, blijkt woensdag uit een oordeel van de Tuchtcommissie van de Stichting Tuchtrecht Banken.

Ook bekeek hij rekeninggegevens van andere familieleden, kennissen en zijn partner. Hoewel de man thuis de bankzaken regelde en zijn partner geen bezwaar had tegen het inzien van de gegevens, is dit niet toegestaan.
 
De man, die een persoonlijk conflict met zijn schoonouders had, stuurde het echtpaar een anonieme ansichtkaart met de tekst: "Succes met de verhuur van het appartement in 020".

Dit verwees naar de gegevens die hij had ingezien. Daaruit bleek dat zijn schoonouders een recreatiebungalow hadden gekocht. Ook wist hij het adres op deze manier te achterhalen. Bovendien deelde hij de informatie met zijn partner.

Privéconflict

"Door vervolgens naar dit adres een anonieme kaart ter attentie van zijn schoonouders te sturen, heeft verweerder vertrouwelijke informatie gebruikt in het kader van een privéconflict", valt in de uitspraak te lezen. "Daardoor heeft verweerder niet voorkomen dat zijn eigen belang verstrengeld raakte met de belangen van anderen."

De medewerker werd na de ontdekking van zijn handelen op staande voet ontslagen. Zowel de schoonmoeder als de werkgever van de man hebben melding gemaakt van zijn gedrag.

De beklaagde heeft aan de secretaris van de Tuchtcommissie laten weten spijt te hebben van zijn handelen. Hij pleitte ervoor geen maatregel op te leggen, omdat hij op financieel, emotioneel en relationeel vlak al voldoende zou zijn gestraft.

"Verweerder heeft zich gedurende een langere periode niet integer gedragen door interne regels van de bank niet te respecteren en heeft vertrouwelijke informatie niet geheim gehouden", oordeelt de commissie. "Verweerder heeft door zijn handelen de privacy van klanten van de bank geschonden."

Berisping

De betreffende bankmedewerker kreeg in een andere zaak alleen een berisping. Hij had een zakelijke creditcard voor privé-uitgaven gebruikt en probeerde dit te verhullen. 

De Tuchtcommissie oordeelde in dit geval dat de bankierseed was geschonden, maar woog ook de persoonlijke omstandigheden van de medewerker mee. Daarom kreeg hij in deze zaak alleen een reprimande.

Bepaalde medewerkers binnen de financiële sector leggen een eed af waarin ze onder meer beloven het klantbelang centraal te stellen, geen misbruik te maken van kennis, toevertrouwde informatie geheim te houden en belangen zorgvuldig af te wegen.