Luchtvaartmaatschappijen hoeven passagiers niet te compenseren als hun vlucht flinke vertraging oploopt door een botsing met een vogel. Zo'n voorval geldt als een buitengewone omstandigheid.

Als het bedrijf de botsing met de vogel en de daarop volgende schade niet had kunnen voorkomen, hoeft het bedrijf geen compensatie te betalen, oordeelt het Hof van Justitie van de Europese Unie donderdag.

Hoewel bedrijven wel preventieve maatregelen moeten treffen om het risico op een botsing met vogels te verminderen, zijn ze niet aansprakelijk als bijvoorbeeld luchthavenexploitanten of luchtverkeersleiders geen preventieve maatregelen hebben genomen.

Vliegtuigen die in botsing komen met een vogel moeten vaak tussentijds gecontroleerd worden, waardoor vluchten vertragingen oplopen.

Het Hof benadrukt wel dat als een expert na een eerste controle heeft geoordeeld dat het toestel verder kan vliegen, het bedrijf niet kan rechtvaardigen dat passagiers nog meer vertraging oplopen vanwege een onnodige tweede controle.

Travel Service

De zaak was aangespannen door een man en vrouw die in 2013 met de Tsjechische luchtvaartmaatschappij Travel Service van het Bulgaarse Burgas naar Ostrava in Tsjechië zouden vliegen. 

Vanwege een technisch mankement en later een botsing met een vogel kwamen de passagiers vijf uur en twintig minuten later aan dan verwacht. De twee vonden dat ze recht hadden op compensatie volgens de geldende Europese compensatieregeling. 

Travel Service heeft er in 2013 voor gekozen om na een eerste controle nog een extra check te laten doen. Dit is volgens het Hof echter niet nodig geweest. De vertraging die hierdoor is ontstaan, is volgens het Hof niet te rechtvaardigen.

Buitengewone omstandigheden

In de Europese regeling staat dat reizigers recht hebben op compensatie als de vertraging drie uur of langer heeft geduurd. Buitengewone omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden en terrorisme, kunnen er echter voor zorgen dat een luchtvaartmaatschappij niet hoeft uit te keren.

Door nu te oordelen dat een botsing met een vogel ook een buitengewone omstandigheid is, gaat het Hof in tegen een eerder advies van de Advocaat-Generaal.