De Algemene Rekenkamer waarschuwt dat politiek Den Haag geen goed beeld heeft van het aantal schuldenaren in en buiten de schuldhulpverlening en -sanering.

Om het aantal schuldenaren vast te stellen, werken beleidsmakers nog steeds met een enquête in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uit 2014/2015, meldt het AD dinsdag.

"Hierdoor kan Den Haag niet controleren of mensen met schulden wel goed worden geholpen", aldus een woordvoerder van de Algemene Rekenkamer. 

De Algemene Rekenkamer stelt dat het Rijk niet alleen een onvolledig beeld heeft van zogenoemde 'stille' schuldenaren, mensen die geen gebruik maken van schuldhulpverlening.

Ook het aantal schuldenaren dat wel van die trajecten gebruikmaakt, is niet goed in kaart gebracht. De overheid vermoedt zelf dat een op de vijf Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden.

Gemeenten

Hulp aan burgers met schulden is sinds 2012 de verantwoordelijkheid van de gemeenten, die kunnen helpen met advies, budgetbeheer en het treffen van afbetalingsregelingen. Mocht een schuldsaneringstraject bij de rechter nodig zijn, dan speelt de gemeente daar ook een belangrijke rol in.

Het probleem is dat iedere gemeente een eigen systeem heeft om gegevens over schuldenaren te registreren. "Die registraties zijn slecht aan elkaar te koppelen, waardoor er geen goed beeld is van wat er in het veld gebeurt", aldus Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso bij Hogeschool Utrecht.

"Het is verbazingwekkend dat de overheid op zo'n belangrijk thema zijn cijfers zo slecht op orde heeft", zegt Jugmann tegen de krant.

Informatie-uitwisseling

De Algemene Rekenkamer vindt dat de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Veiligheid en Justitie afspraken met gemeenten moeten maken die de uitwisseling van informatie bevorderen.

Dat moet niet alleen een beter beeld geven van het aantal mensen in de schuldhulpverlening, maar ook helpen de oorzaken van problematische schulden bloot te leggen en hulp beter af te stemmen op de doelgroep. Daarbij moet het Rijk een voortrekkersrol hebben, vindt het adviesorgaan.

Verantwoordelijkheid

"Het kabinet vindt het uit sociaal oogpunt niet aanvaardbaar en economisch niet verantwoord wanneer mensen buiten de samenleving staan. Dan klopt het niet als Den Haag stoïcijns blijft toekijken en zegt dat de verantwoordelijkheid van registratie bij de gemeenten ligt", zegt de woordvoerder van de Algemene Rekenkamer tegen het AD.

"Gemeenten kunnen dit helemaal niet alleen aan. Zij hebben ook niet bevoegdheid om een bemiddelende rol te kunnen spelen."

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) reserveerde vorig jaar 7,5 miljoen euro extra voor het verbeteren van de schuldhulpverlening, waaronder de registratie van schuldenaren.