Het kabinet kan meer doen om te voorkomen dat werknemers gebruik gaan maken van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Dat schrijven topambtenaren van meerdere ministeries woensdag aan het kabinet.

Zo kan bij zieke werknemers met loondoorbetaling de extra aanvulling via de cao volgens de topambtenaren wel wat minder. Op deze manier worden zij geprikkeld hun werk zo snel mogelijk te hervatten.

De ambtenaren onderzochten welke mogelijkheden er zijn voor verbeteringen van het huidige systeem, en kwamen met vijftien voorstellen. Het kabinet wil niet inhoudelijk reageren, omdat het kabinet demissionair is. De opties kunnen wel op tafel komen tijdens het overleg over de vorming van een nieuwe regering.

De huidige arbeidsongeschiktheidsregelingen WIA en WAO kosten jaarlijks zo'n 9 miljard euro. Ongeveer 6 procent van de beroepsbevolking maakt er gebruik van (550.000 personen).

De WAO is in 2006 vervangen door de WIA. Het totaal aantal arbeidsongeschikten blijft volgens de verwachting de komende jaren gelijk.