De Europese Commissie wil dat vaders minimaal tien dagen betaald verlof krijgen bij de geboorte van hun kind.

Ook wil de commissie dat mensen recht krijgen op vijf dagen betaald verlof voor mantelzorg voor zieke familieleden. Woensdag presenteert de instantie een plan voor 'een sociale pijler' van de Europese Unie (EU), meldt de Volkskrant

In veel Europese landen is het beleid voor verlof anders geregeld. Dat moet nu voor de lidstaten van de EU gelijk worden getrokken, vindt de commissie. Nu heeft een werknemer in Nederland na de bevalling van zijn of haar partner recht op twee dagen betaald vaderschaps- of partnerverlof. Voor mantelzorg geldt dat Nederlandse werknemers bij een volledige werkweek al recht hebben op tien dagen betaald verlof.

Niet overdragen

De commissie wil ook dat mannen daadwerkelijk gebruikmaken van hun bestaande recht op ouderschapsverlof en dat recht niet meer kunnen overdragen aan de moeder. Ook moeten de zorgtaken eerlijker verdeeld worden tussen mannen en vrouwen, vindt de Europese Commissie. Bovendien zouden ouders recht op deeltijdwerk moeten krijgen als hun kinderen jonger zijn dan twaalf jaar.

De plannen zullen waarschijnlijk op verzet van de lidstaten stuiten, schrijft de krant. Zij zien de verlofregelingen namelijk als een nationale kwestie. De effecten van de crisis, zoals werkloosheid, armoede en een snel veranderende arbeidsmarkt vragen volgens de commissie echter om een meer sociale markteconomie.

Ouderschapsverlof

Brussel wil ook het ouderschapsverlof uitbreiden. In het pakket aanbevelingen van EU-commissaris Marianne Thyssen is sprake van vier maanden voor kinderen tot twaalf jaar. Nu heeft een werknemer in Nederland recht op drie betaalde dagen.

Ouders die gebruik maken van zo'n verlof hebben ook recht op minimaal het niveau van een ziekte-uitkering. Ze mogen het ouderschapsverlof flexibel invullen, bijvoorbeeld door parttime te gaan werken. De ene ouder mag het verlofrecht niet overdragen op de ander.

Nederland

Tien dagen vaderschapsverlof betekent voor Nederland dus een vervijfvoudiging van het bestaande verlofrecht. Een dergelijk voorstel zou in de Tweede Kamer op dit moment geblokkeerd worden door de VVD, schrijft de Volkskrant

Demissionair minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) twitterde als reactie: ''VVD vindt vijf dagen verlof te veel, Europa wil naar tien en van mij mogen het er nog meer worden."

Vakbonden

De Europese vakbondsorganisaties, waaronder de FNV, juichen het uitgelekte wetsvoorstel uit Brussel toe om vaders of een tweede ouder recht op tien dagen betaald verlof te geven. De werkgevers zijn daarentegen woedend over het initiatief van de Europese Commissie.

FNV-vicevoorzitter Catelene Passchier: ''Wij vinden dat het nieuwe kabinet deze norm bij de formatie moet meenemen. Nederland bungelt nu ongeveer onderaan in Europa met vaderschapsverlof."

Werkgevers

Met de maatregelen hoopt de Europese Commissie de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt versterken. Werkgeversorganisatie BusinessEurope noemt dat "een goede doelstelling, maar de verkeerde aanpak".

"De mensen willen meer banen en welvaart, niet ondoordachte wetgeving die het scheppen van arbeidsplaatsen ondermijnt", aldus de organisatie. Ook is BusinessEurope boos dat dit niet eerst met de sociale partners is gesproken.

Nationale kwestie

De Nederlandse werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland "zien niet veel" in het plan van de Europese Commissie om minimaal tien dagen vaderschapsverlof in te voeren. "Vaderschapsverlof is primair een nationale kwestie, waar de EU geen zeggenschap over heeft", aldus de organisaties.

"In Nederland zijn veel mogelijkheden om in samenspraak tussen werkgever en werknemer te zorgen voor verlof voor vaders", menen VNO-NCW en MKB-Nederland. "Dit wordt in Nederland op de werkvloer veelal in goed overleg opgelost. In het Europese voorstel gaat het bovendien over oplossingen waarbij alle lasten wéér eenzijdig op het bordje van de kleine mkb-werkgever komen te liggen."

De werkgeversclubs benadrukken dat dit onder meer leidt tot extra kosten voor vervanging. Volgens een schatting van MKB-Nederland zou tien dagen betaald kraamverlof Nederlandse ondernemers ongeveer 200 miljoen euro kosten. De organisaties pleiten ervoor te onderzoeken hoe de bestaande mogelijkheden voor verlof beter benut kunnen worden.