Een half jaar na de invoering van het WOZ-waardeloket zijn 176 gemeenten nog niet aangesloten. Dat komt neer op ongeveer 45 procent van de Nederlandse gemeenten.

Dat schrijft ambtenarenblad Binnenlands Bestuur dinsdag op basis van het jaarverslag van de Waarderingskamer. Volgens de Waarderingskamer is er wel sprake van vooruitgang. Sinds de openstelling van het loket is het aantal aangesloten gemeenten meer dan verdubbeld.

Van 60 procent van alle te waarderen objecten is inmiddels de WOZ-waarde zichtbaar in het waardeloket. Andere gemeenten maken de waarde op een andere manier inzichtelijk.

Vooral in Zeeland, Limburg en Oost-Groningen en in het noorden van Friesland zijn veel gemeenten niet aangesloten. Ook enkele grote steden als Amsterdam, Eindhoven, Groningen, Nijmegen en Arnhem ontbreken.

Sinds oktober 2016 is het de bedoeling dat alle WOZ-waarden van woningen terug te vinden zijn op WOZ-waardeloket.nl. Een week na invoering hadden volgens de Vereniging Eigen Huis (VEH) nog maar 94 van de 390 gemeenten aan deze verplichting voldaan. "Onacceptabel", noemde VEH-directeur Rob Mulder de situatie toen.

De WOZ-waarde van een huis wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Deze is van invloed op de hoogte van een aantal belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting en de inkomstenbelasting.