De rekenrente die verzekeraars moeten gebruiken bij het bepalen van hun toekomstige verplichtingen gaat omlaag. Dat heeft de Europese toezichthouder Eiopa woensdag besloten.

De verlaging heeft belangrijke gevolgen voor verzekeraars, die hun financiële positie erdoor zien verslechteren. De aanpassing hangt samen met de bijzonder lage marktrentes van de afgelopen jaren. Die worden nu weerspiegeld in de rekenrente voor de verzekeraars, zoals dat eerder in Nederland al gebeurde voor pensioenfondsen.

De Nederlandsche Bank (DNB) zei vorig jaar al dat de vastgestelde rekenrente voor verzekeraars van 4,2 procent niet meer reëel was. Eiopa stelt nu een verlaging voor naar 3,65 procent, in stapjes van 0,15 procentpunt per jaar.

Het Verbond van Verzekeraars riep de Europese Commissie, die het besluit van Eiopa formeel moet goedkeuren, op de aanpassing niet op korte termijn door te voeren. Het verbond wil dat eerst dat de gevolgen van alle nieuwe, strengere regels voor verzekeraars (Solvency II) volledig in kaart worden gebracht.