Het aantal ontvangers van een bijstandsuitkering is opnieuw toegenomen. Vorig jaar kwamen er achttienduizend ontvangers bij.

Eind december 2016 waren er 467.000 bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

De groei zat vooral in de groep met een niet-westerse migratieachtergrond. Gekeken naar leeftijd zijn er met name meer jongeren en ouderen in de bijstand geraakt.

Sinds 2009 is het aantal bijstandsontvangers met zo'n 163.000 personen gegroeid. In 2013 was de stijging met 32.000 personen het grootst. In 2014 (21.000) en 2015 (15.000) was de toename kleiner. Vorig jaar groeide de groep bijstandsontvangers weer harder.

Verblijfsvergunning

Het ging met name om mensen die asiel in Nederland hebben aangevraagd en een verblijfsvergunning hebben gekregen. Na het verkrijgen van een vergunning, kunnen zij een bijstandsuitkering aanvragen.

Het aantal bijstandsgerechtigden met een Nederlandse of westerse migratieachtergrond daalde vorig jaar licht.

Gekeken naar leeftijd kwamen er ruim tienduizend mensen van tussen de 45 jaar en de AOW-leeftijd in de bijstand bij. Onder jongeren tot 27 jaar groeide de groep met zevenduizend personen. Ook in 2015 zat de groei voornamelijk in deze leeftijdscategorieën.

Rotterdam

Onder gemeenten met minstens honderdduizend inwoners zijn er relatief de meeste bijstandsontvangers in Rotterdam. In de havenstad gaat het om 96 ontvangers per duizend inwoners. Leeuwarden volgt met 82 op duizend inwoners. Dit zijn cijfers van eind juni.

In het Westland (20) en Haarlemmermeer (21) wonen naar verhouding de minste bijstandsontvangers. Het CBS meldt geen cijfers van kleinere gemeenten. Landelijk is de verhouding gemiddeld 41 bijstandsgerechtigden per duizend inwoners.

Vraag en aanbod

"Een grotere dichtheid kan erop duiden dat het arbeidsaanbod en de arbeidsvraag minder goed op elkaar aansluiten. Bijstandsontvangers hebben dan minder kans de bijstand te verlaten voor werk", aldus het CBS.

Dit geldt met name voor mensen die drie jaar of langer in de bijstand zitten. In Rotterdam zit 57 procent van de ontvangers langdurig in de bijstand. In Leeuwarden geldt dit voor 47 procent.