De hypotheekschulden van Nederlandse huishoudens groeien door de gestegen huizenprijzen. 

Mede daardoor is de Nederlandse economie uit evenwicht, schrijft de Europese Commissie woensdag in haar jaarlijkse analyse van de sterke en zwakke punten van de Europese economieën.

Net als in eerdere jaren dringt Brussel aan op aanpak van de hypotheekrenteaftrek en hervorming van het pensioenstelsel. Als daar meer werk van wordt gemaakt, zou de economie beter in balans kunnen komen.

Ook over de arbeidsmarkt is Brussel bezorgd. Hoewel de werkloosheid afneemt, zijn er nog altijd signalen dat de nieuwe banen voor een groot deel bestaan uit tijdelijke contracten.

En de verbetering van toegang van zzp'ers tot de sociale zekerheid is nog onvoldoende van de grond gekomen. De commissie constateert verder dat de investeringen in onder meer onderzoek en ontwikkeling achterblijven.

Nederland moet medio april een antwoord hebben geformuleerd op de zorgpunten.

Groei

Een positief gevolg van de waardestijging van woningen is dat minder huizenbezitters 'onder water' staan, noteert de commissie. Andere pluspunten zijn de ''robuuste'' economische groei, het dalende begrotingstekort en de relatief lage overheidsschuld.

De Europese Commissie publiceerde woensdag rapporten over alle 28 EU-landen, behalve Griekenland. Naast de Nederlandse economie zijn ook die van Duitsland, Ierland, Spanje, Slovenië en Zweden uit balans. De Duitse regering wordt gemaand meer te gaan investeren.

Van zes andere landen is de economie in ''buitensporige’’ mate uit evenwicht: Frankrijk, Italië, Portugal, Bulgarije Kroatië en Cyprus. Italië krijgt een voorwaarschuwing vanwege de dreiging dat het begrotingstekort te hoog oploopt. Het land komt mogelijk op het 'strafbankje’ als hervormingsmaatregelen in april niet geloofwaardig zijn uitgevoerd.