Ondanks dat consumenten zich inschrijven voor het Bel-me-niet Register, komt het regelmatig voor dat zij toch benaderd worden door telemarketeers. Het register geldt nu niet voor voormalige klanten van telemarketingsbedrijven. 

Uit een onderzoek van de Consumentenbond komt naar voren dat 89 procent van de respondenten die ingeschreven staan in het register, toch één of meerdere keren ongevraagd gebeld werd in het afgelopen jaar.

Van het panel, dat uit ongeveer vierduizend leden bestaat, was 80 procent ingeschreven voor het Bel-me-niet Register.

Het is wettelijk bepaald dat bedrijven consumenten niet mogen bellen wanneer zij in het register staan, behalve als zij ex-klant zijn. Hoe lang een voormalige klant benaderd mag worden is niet vastgelegd.

De organisatie wil dat dit aangepast wordt zodat voor ex-klanten dezelfde regels gelden als voor consumenten die niet eerder goederen of diensten hebben afgenomen van een bedrijf of instantie.

Register

Een kwart van de panelleden van de Consumentenbond is niet tevreden over het register. Dit komt hoofdzakelijk doordat voormalige klanten gewoon benaderd worden.

Van de personen die zich niet hebben ingeschreven voor het Bel-me-niet Register, deed 28 procent dat niet omdat ze geen of weinig vertrouwen hebben in de service.

Verkopers die ongevraagd goederen of diensten proberen te slijten, ook aan de deur of op straat, worden überhaupt niet gewaardeerd door de consument. 74 procent van de respondenten zegt de verkoper te onderbreken in zijn verkoopverhaal nog voordat hij deze kan afmaken.

Oplossing

De Consumentbond wijst erop dat veel Nederlanders niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid om ongevraagde benaderingen van verkopers te voorkomen.

Zo geven consumenten vaak onbewust toestemming gebeld te worden wanneer zij meedoen aan een prijsvraag of enquête. Ook weten weinig Nederlanders dat zij via het Nationaal Postregister kunnen voorkomen reclamepost te ontvangen.