Het aantal volwassenen dat onder een vorm van bewind staat, is vorig jaar gestegen naar 326.100.

Dat blijkt woensdag uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. In 2015 stonden nog 302.100 mensen onder een vorm van bewind. Hieronder vallen bewind, curatele en mentorschap.

Het aantal mensen dat niet over eigen financiële of persoonlijke zaken kan beslissen, neemt ieder jaar toe. In totaal 255.700 mensen konden niet meer over hun eigen financiën beschikken, tegenover 237.200 een jaar eerder. Zij zijn onder curatele of bewind geplaatst.

Daarnaast konden vorig jaar 70.400 mensen niet meer over hun persoonlijke zaken beslissen. Zij hebben een mentor toegewezen gekregen. Dit waren er een jaar eerder nog 64.900. 

Vergrijzing

Volgens de Raad voor de rechtspraak speelt vergrijzing een grote rol bij de toename. De rechter kan er bij bijvoorbeeld dementie voor kiezen iemand onder curatele, bewind of mentorschap te stellen. Ook hoge schulden of psychische problemen kunnen tot de beschermingsmaatregel leiden.

De bewindvoerder die vervolgens wordt aangewezen, kan een familielid zijn, maar ook een stichting of een bewindvoerdersbureau. Bewindvoerders worden jaarlijks gecontroleerd door de rechter.

Tekort

Om deze toezichtstaken goed te kunnen uitvoeren, komt de rechtspraak naar eigen zeggen geld tekort. "We hebben berekend dat de rechtspraak jaarlijks 11,2 miljoen euro tekortkomt om de toezichtstaak fatsoenlijk uit te kunnen voeren", zegt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.

"Rechters hebben omschreven wat er nodig is aan tijd en mankracht om de controle zorgvuldig te kunnen doen. Daaruit blijkt dit bedrag. Bij het snel oplopende aantal bewindsdossiers wordt het probleem alleen maar groter."

Hoe en waarom er bewind wordt gevoerd binnen de rechtsstaat
Hoe en waarom er bewind wordt gevoerd binnen de rechtsstaat