Het aantal bankiers in de Europese Unie dat meer dan 1 miljoen euro aan beloning heeft ontvangen, is in 2015 flink gestegen. In Nederland was echter een lichte daling te zien. 

Dat blijkt uit de meest recente cijfers die de Europese bankentoezichthouder EBA donderdag naar buiten heeft gebracht.

Het aantal bankiers in de EU dat minstens 1 miljoen euro aan beloning mocht incasseren, nam met een derde toe tot 5.142. In Groot-Brittannië was sprake van een stijging van 41 procent tot 4.133. Dat is vooral te verklaren door wisselkoerseffecten als gevolg van het sterkere Britse pond.

In 2015 waren er in Nederland 37 mensen werkzaam in de bankensector die meer dan 1 miljoen aan loon ontvingen, tegen 38 in het jaar daarvoor.