Ondanks dat banken zich houden aan de principes uit de tweede Monitoring Commissie Code Banken, bestaat er nog steeds een kloof tussen de consument en de bankier.

De consument kijkt nog steeds met argusogen naar de sector, terwijl de bankentop naar eigen zeggen weinig "specifieke kritiek hoort", concludeert de Monitoring Commissie Code Banken maandag.

De commissie is een onafhankelijke organisatie die banken monitort op het gebied van bestuur, risicobeheersing en cultuur.

"We zien nog steeds een grote discrepantie tussen de rapportcijfers die banken zichzelf geven en het oordeel van consumenten en belangengroepen", zegt Inge Brakman, voorzitter van de commissie.

Vertrouwen

Brakman concludeert dat banken te positief zijn over hun eigen vorderingen om het vertrouwen van consumenten terug te winnen. Dat vertrouwen liep een behoorlijke knauw op sinds de financiële crisis uitbrak en banken met overheidsgeld overeind gehouden moest worden.

"We zien dat banken werken aan het herstel van vertrouwen, maar daarmee is vertrouwen nog geen gegeven", aldus Brakman.

Uit de eerste Code Banken, die vorig jaar werd gepubliceerd, bleek dat banken de doorgevoerde verbetering van hun bedrijfsvoering meer moeten laten zien.

Nu is er gekeken naar goed leiderschap, integriteit en de maatschappelijke rol van banken. Moeilijk meetbare principes. Ook in het afgelopen jaar liet de uitleg over deze principes nog te wensen over. "De code wordt goed nageleefd, maar is nog niet voldoende doorleefd als het om de relatie met de samenleving gaat", aldus Brakman.

Opleiding

Opleiding en oefening kunnen het gedrag en de cultuur binnen een bank veranderen, schrijft de commissie. "Aan geld zijn per definitie ethische dilemma's verbonden en dat vraagt om serieuze educatie op dat punt tijdens studie en tijdens de uitoefening van het vak van bankier."

Om het vertrouwen te herstellen, stelt de Monitoring Commissie Code Banken voor om de organisatie te vervangen voor een onafhankelijke adviescommissie die bestaat uit consumentenorganisaties en andere belanghebbenden in de bankensector.