Nederlandse inwoners met een migratieachtergrond bouwen in de laatste jaren iets meer AOW op dan voorheen.

In 2014 en 2015 had deze groep gemiddeld 77 procent aan AOW-aanspraken opgebouwd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. In 2004 lag dit percentage nog op 75 procent. 

Gekeken naar alle inwoners van Nederland, lag het percentage op 94 procent. Nederlanders zonder migratieachtergrond hebben met een gemiddelde van 99 procent een bijna volledige AOW-uitkering opgebouwd.

Het AOW-pensioen is even hoog als het minimumloon plus een toeslag van 2,4 procent. Voor elk jaar dat mensen in Nederland wonen of werken, bouwen ze AOW op. Het gaat dan om de vijftig jaren voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. 

Iedereen die in Nederland woont of werkt, is automatisch verzekerd. Het maakt daarbij niet uit welke nationaliteit zij hebben. Mensen die buiten Nederland gewoond of gewerkt hebben, zijn mogelijk niet alle jaren in Nederland voor de AOW verzekerd geweest. Hun AOW-pensioen kan daardoor lager uitvallen.

Meer tijd

Veel inwoners met een migratieachtergrond wonen te kort in Nederland om een volledige AOW-uitkering op te bouwen. Maar doordat de AOW-leeftijd sinds 2013 in stapjes wordt verhoogd, hebben ze meer tijd om dit op te bouwen. 

Door de verhoging stijgt namelijk ook de leeftijd waarop mensen beginnen met het opbouwen van AOW. Bij een leeftijd van 67 jaar begint de opbouw bij 17 jaar. Mensen die op latere leeftijd naar Nederland zijn geëmigreerd missen hierdoor minder jaren dan toen de aanvangsleeftijd nog lager lag.

Verschillen

Inwoners met een westerse migratieachtergrond bouwen gemiddeld 75 procent van de AOW-uitkering op. Inwoners met een niet-westerse achtergrond, die niet uit Suriname, Marokko, Turkije of van de Nederlandse Antillen of Aruba komen, bouwen een relatief lage AOW-uitkering op. Bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd ontvangen zij slechts 65 procent van een volledige AOW-uitkering.

Inwoners met een Surinaamse achtergrond komen uit op 91 procent, doordat een groot deel al vlak na de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 naar Nederland is gekomen. De groepen uit Turkije en Marokko komen uit op een percentage van 88 procent. Personen van de Nederlandse Antillen en Aruba volgen met 83 procent.

AOW-opbouw