Bijna iedere werknemer krijgt in 2017 een hoger nettoloon. De stijging is het grootst bij werknemers met een brutosalaris van 1.750 euro.

Werknemers met een brutosalaris van 1.750 euro ontvangen in 2017 bijna 0,75 procent meer, verwacht salarisstrookverwerker ADP Nederland. Dat komt neer op een verhoging van 11 euro netto per maand. 

Mensen met een minimumloon (1.552 euro per maand) gaan er netto 15 euro op vooruit. Een werknemer met een modaal salaris (2.855 euro) kan 3 euro meer verwachten. 

Werknemers die anderhalf keer modaal verdienen, zien een stijging van 5 euro tegemoet. De groep die twee keer modaal (5.710 euro) verdient, krijgt in 2017 maandelijks 10 euro meer per maand.

Minder belasting

De netto salarissen stijgen doordat werknemers in 2017 iets minder belasting betalen. Hoewel het belastingtarief in de tweede en derde schijf stijgt van 40,4 procent naar 40,8 procent, profiteren de meeste werknemers van hogere heffingskortingen.

Werknemers met een bruto salaris van drie keer modaal ontvangen 28 euro meer arbeidskorting per maand. Als dan de stijging van het belastingtarief in de tweede en derde schrijf wordt meegerekend, komt de werknemer netto op 21 euro meer uit.

Werknemers waarvan de premie voor de ziektekostenverzekering direct op het loon wordt ingehouden, houden maandelijks minder over. De stijging van het nettoloon weegt in veel gevallen niet op tegen de hogere ziektekostenpremies.

Ministerie

In december maakte het ministerie van Sociale Zaken al bekend dat de loonstrookjes er in 2017 voor werknemers beter uit gaan zien dan vorig jaar.

Werkenden met een laag inkomen profiteren het meest vanwege de hogere arbeidskorting en hogere algemene heffingskorting.

Ambtenaren

Veel ambtenaren ontvangen in januari juist een lager nettosalaris. Ambtenaren die een modaal salaris verdienen, zien geen verschil. Collega's die twee keer modaal verdienen, ontvangen in 2017 maandelijks 13 euro minder. Dit komt vooral doordat de pensioenpremie harder is gestegen dan de heffingskortingen.

Ambtenaren met een inkomen tussen 1.750 en 2.750 euro gaan er maandelijks dankzij de hogere arbeidskorting toch 2 tot 8 euro op vooruit.

Bouw

Onder werknemers in de bouwsector is de stijging het grootst bij het minimumloon (18 euro meer). Personeel met een modaal inkomen gaat er 4 euro op vooruit. Er zijn ook stijgingen voor anderhalf keer modaal (3 euro) en twee keer modaal (8 euro).

In de sector metaal en techniek zijn werknemers minder kwijt aan pensioenpremie. Met name werknemers met een salaris van 5.000 euro bruto profiteren daarvan. Mensen met een modaal salaris houden netto 9 euro meer over.

Zorg en welzijn

In de sector zorg en welzijn gaan alle werknemers er maandelijks op vooruit. Mensen met een modaal inkomen ontvangen netto 10 euro meer. Twee keer modaal krijgt maandelijks 4 euro meer bijgeschreven.

In de transportsector is het beeld gemengd. Een deel van het personeel is minder kwijt aan pensioenpremie en een ander deel juist meer.

Werknemers in de transportsector met een inkomen tussen de 2.000 en 2.750 euro zien stijgingen van 10 tot 12 euro. Zij profiteren het meest van de gestegen arbeidskorting. Werknemers die modaal verdienen krijgen maandelijks 8 euro meer. Bij twee keer modaal is de stijging beperkt tot 1 euro.

Nettoloon in 2017

Hypotheekrenteaftrek

ADP heeft ook gekeken naar andere fiscale veranderingen. Houshoudens die tussen de 20.000 euro en 67.000 euro per jaar verdienen, hebben in 2017 iets meer fiscaal voordeel van aftrekposten zoals de hypotheekrente. Bij een hypotheek van 250.000 euro met 3 procent hypotheekrente scheelt dit 22 euro per jaar.

Maar mensen met een inkomen dat in de vierde belastingschijf valt, krijgen te maken met de beperking van de hypotheekrenteaftrek. In dat geval levert de hypotheekrenteaftrek 28 euro minder op dan in 2016.

Ouders

Gezinnen met twee werkende ouders en kinderen die naar de opvang gaan, gaan er meer op vooruit dan vergelijkbare gezinnen met één werkende ouder. Die laatste groep gaat er zelfs op achteruit, omdat de niet-werkende partner jaarlijks 145 euro minder heffingskorting krijgt.

Huishoudens met kinderen profiteren onder meer van een hogere kinderopvangtoeslag en meer kinderbijslag.