Tientallen gemeenten hebben in 2016 nog een ondergrondse precariobelasting ingevoerd, terwijl die mogelijkheid waarschijnlijk dit jaar wordt afgeschaft. Door een overgangsregeling kan de belasting nog tien jaar geïnd worden.

Ongeveer zeventig gemeenten zouden de belasting op ondergrondse leidingen en kabels door gemeentegrond op de valreep hebben ingevoerd, meldt de Volkskrant maandag.

Leveranciers van stroom en gas die de ondergrondse precariobelasting moeten betalen, berekenen de extra kosten door aan hun klanten. Volgens de krant is de belasting omstreden, omdat ook mensen die geen gebruik van de voorzieningen maken indirect meebetalen. 

Dit komt doordat elektriciteits- en gasleveranciers vaak klanten in meerdere gemeenten hebben. En alle klanten krijgen de extra kosten doorberekend, ook als zij niet in de betreffende gemeente wonen.

In 2015 moesten energiebedrijven en waterleidingbedrijven in negentig van de 390 gemeenten precariobelasting betalen. In 2016 kwam het aantal gemeenten uit op 160, meldt de krant op basis van cijfers van brancheorganisatie Netbeheer Nederland. 

Ondoorzichtig

Minister Ronalds Plasterk (Binnenlandse Zaken) stelde begin 2016 voor de precariobelasting per 2027 te verbieden, omdat die ondoorzichtig en ondemocratisch zou zijn. Aanvankelijk mochten alleen de negentig gemeenten die de belasting al in 2015 inden daar tot 2027 mee doorgaan. Maar dankzij een lobby van gemeenten, zou die overgangsregeling begin december alsnog zijn versoepeld in het wetsvoorstel. 

Ook gemeenten die de belasting vorig jaar hebben ingevoerd, mogen volgens het aangepaste voorstel gebruikmaken van de overgangsregeling. In de laatste week van januari zal de Tweede Kamer zich over de afschaffing buigen.

Netbeheer Nederland schat dat burgers en bedrijven vanwege de uitbreiding van de overgangsregeling de komende tien jaar 1,3 miljard euro extra kwijt zijn aan de ondergrondse precariobelasting. In totaal zou de het om zo'n 3 miljard euro gaan.

De precario die wordt geheven over gebruik van publieke ruimte bovengronds is minder omstreden. Dan betaalt een ondernemer bijvoorbeeld voor een terras of luifel waar zij zelf van profiteren.