Het aantal mensen dat de kinderalimentatie of de partneralimentatie niet betaalt, lijkt weer af te nemen.

Dit blijkt uit cijfers van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO), waar datajournalistiek platform LocalFocus over beschikt.

Tussen 2008 en 2013 was sprake van een stevige stijging van het aantal mensen dat aanklopte omdat hun ex-partner de alimentatie niet betaalde. De laatste twee jaar is juist weer sprake van een daling.

Gemiddeld werden er in 2015 3,2 zaken gevoerd over kinderalimentatie of partneralimentatie per tienduizend inwoners. In 2014 stond dit cijfer op 3,7 zaken.

Hoogste bedrag 

In Zeewolde en Montfoort speelden het afgelopen jaar relatief gezien de meeste van die zaken over wanbetaling van kinderalimentatie of partneralimentatie. Het ging om respectievelijk 8,2 zaken en 8 zaken per tienduizend inwoners.   

Het hoogste bedrag dat misgelopen wordt is bijna 18.000 euro per maand, dat eigenlijk betaald zou moeten worden door een inwoner van De Bilt. In Zandvoort woont iemand die eigenlijk ruim 10.000 euro per maand aan de ex-partner zou moeten overmaken.