Het deze week gepresenteerde plan van de PvdA en D66 om de regels omtrent bijverdienen in de bijstand te verruimen, is onzinnig en onrechtvaardig. 

Dat schrijft VVD-leider Halbe Zijlstra donderdag in een ingezonden brief in de Volkskrant.

PvdA en D66 pleiten ervoor dat mensen in de bijstand meer inkomsten uit bijverdiensten kunnen behouden. Nu mogen bijstandsgerechtigden in experimenten hooguit 200 euro per maand bijverdienen.

De partijen vinden dat die grens naar twee jaar verruimd moet worden en dat ontvangers van bijstand minstens de helft van hun bijverdiensten mogen houden.

Maar de VVD ziet dat niet zitten. "Dat betekent dat het inkomen van iemand met een bijstandsuitkering simpelweg omhoog gaat. Dan wordt het verschil met een baan kleiner. Dat vind ik uiterst onrechtvaardig", zegt Zijlstra.

De kans dat mensen er financieel op achteruit gaan als zij vanuit de bijstand gaan werken, is volgens de VVD'er levensgroot. Mensen komen daardoor niet eerder uit de bijstand.

"Alle maatregelen om werken lonend te maken en niet in een uitkering te blijven hangen, worden met dit voorstel tenietgedaan", aldus Zijlstra.