De Europese Commissie komt woensdag met een reeks voorstellen voor een energie-unie waarin ''de consument centraal staat" en waarmee Brussel denkt de internationale klimaatafspraken na te kunnen komen. 

Zo zou elke burger en elk bedrijf in Europa zijn eigen energie moeten kunnen opwekken, opslaan, verbruiken, delen of verkopen. Verder moet de consument toegang tot de beste aanbiedingen voor elektriciteit krijgen, begrijpelijke afrekeningen ontvangen en ook snel en gratis van leverancier kunnen wisselen.

Het pakket stuit op felle kritiek van milieuorganisaties en de groenen in het Europees Parlement die het niet ambitieus genoeg vinden.

Gebouwen

De commissie stelt ook voor bestaande gebouwen zo goed te isoleren dat ze in 2030 zo'n 30 procent minder energie verbruiken. Duurzame energie moet 27 procent gaan uitmaken van alle bronnen voor warmte en koeling. Er komen strengere verbruikseisen voor apparaten. De transportsector moet meer biobrandstoffen gaan gebruiken.

De doelstellingen gelden vanaf 2020 voor de EU als geheel, niet per elk land afzonderlijk. De lidstaten, dus ook Nederland, moeten per 2018 wel aan Brussel rapporteren hoe zij gaan bijdragen en moeten geld storten in een fonds voor duurzame energieprojecten in de EU als ze onvoldoende doen.

Kolencentrales

De commissie wil dat er een einde komt aan subsidies voor oude kolencentrales die te veel CO2 uitstoten maar open worden gehouden voor reservecapaciteit. Daarnaast moeten de EU-landen beter regionaal samenwerken bij de verdeling van stroom.

De voorstellen moeten er ook toe leiden dat de EU minder afhankelijk wordt van energie uit Rusland en andere grote olielanden.