Het aantal bijstandsgerechtigden is in het derde kwartaal van dit jaar opnieuw toegenomen.

Eind september zaten er 462.000 personen in de bijstand, 22.000 meer dan een jaar eerder. Ten opzichte van het voorgaande kwartaal groeide het aantal met tweeduizend, zo maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag bekend.

De toename is volgens het CBS voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de instroom van Syrische asielzoekers met een verblijfsvergunning.

Tussen begin juli 2015 en eind juni 2016 zijn per saldo dertienduizend Syriërs en tweeduizend Eritreeërs in de bijstand terechtgekomen.

Jongeren

Verder is vooral een stijging zichtbaar onder jongeren tot 27 jaar en mensen vanaf 45 jaar tot de AOW-leeftijd. Onder jongeren bedroeg de groei van het aantal bijstandsgerechtigden ruim zevenduizend. Onder 45-plussers nam het aantal met ruim elfduizend toe.

Sinds het derde kwartaal van 2015 is de groei op jaarbasis van het aantal mensen in de bijstand in alle leeftijdsgroepen steeds gestegen.