Het kabinet onderzoekt of het mogelijk is om jongeren met schulden voor de duur van hun studie te vrijwaren van schuldeisers.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zegde dat donderdag toe aan D66-Kamerlid Vera Bergkamp, die Van Rijn wees op een proef met zo'n incassopauze.

Jongeren met schulden zitten nu nog vaak gevangen in financiële problemen, omdat schuldeisers de studenten niet de tijd gunnen om een opleiding te volgen.

De schuldeisers willen geld zien en eisen dat jongeren werk zoeken om hun schulden af te lossen. Zonder geschikte opleiding vinden deze jongeren echter moeilijk een baan en blijven zij hangen in de bijstand.

Verscheidene gemeenten experimenteren inmiddels met andere oplossingen voor jonge schuldenaars. Sommige gemeenten kopen schulden van deze groep op om vervolgens zelf een betalingsregeling met hen te treffen.

Van Rijn brengt de Kamer nog voor Kerstmis verslag uit.